VÅRA TJÄNSTER


Interim


Olika situationer kan uppstår där behovet av en IT-chef är stort t.ex. vid nyrekrytering som drar ut på tiden eller när befintlig IT-chef slutar. Vi på LINQ2IT kan hjälpa ert företag säkerställa IT-verksamheten under denna period. 

Är ni behov av en interim IT-chef? Kontakta oss.


Projektledning

I projektledarens uppgifter ingår bland annat att informera, planera, organisera, hantera, koordinera, sammanställa och ta övergripande ansvar för projekt. Vanligt förekommande behov hos företag är projektledning vid migrering, affärsintegration och infrastrukturella förändringar. Vi kan vara med från början eller komma in när det behövs mer resurser i ett projekt. Som extern projektledare har vi inga kopplingar till företagets organisation vilket innebär att vi kan fokusera fullt ut på vad som är bäst för projektet och företaget/verksamheten.

Är ni i behov av en projektledare? Kontakta oss


IT-Analys

När ni behöver en analys av er IT-situation finns vi till hands. Det kan gälla ert beroende av produkter, tjänster och IT-infrastruktur.
IT-Analysen kan göras både som totalgenomgång eller inom ett begränsat område. Ni får ett viktigt underlag för att säkerställa nuvarande verksamhet, kommande utvecklingsplaner och upphandlingsunderlag. Vi har särskilt fokus på kontinuitet och leverantörsberoende, exempelvis genom verifierad källkodsdeponering.

Är ni i behov av en IT-Analys? Kontakta oss


Upphandling IT

Idag är upphandling av IT-system och IT-tjänster ofta komplexa och ställer höga krav på upphandlaren att utforma förfrågningsunderlaget så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att lämna ett konkurrenskraftigt anbud. Det finns flera olika modeller och sätt att upphandla IT. Det är många aspekter som måste beaktas vid en it-upphandling, inte alltid bara priset och kostnadsbesparingar, utan även modell, format och leversanskvalitet som i slutändan har en stor ekonomiskt påverkan på organisationen och företaget på lång sikt trots den eventuella initiala kostnadsbesparingen. Ett långsiktigt mål och kravspecifikation bör även finnas för funktionalitet och kvalitet beroende på vad man upphandlar och dess påverkan på kundens verksamhet, samt även en planering för vad som händer när avtalet tar slut.